pátek 2. prosince 2016

Aby nebyl zapomenut

Říká vám něco jméno P. Čeněk Tittl nebo Vincenc Tittl? Ne? Není divu. Jednalo se nejspíš o obyčejného kněze, který mezi lety 1872 a 1888 spravoval farnost v Mlečicích. Nevynalezl hromosvod, ani genetiku, nepodílel se nejspíš ani na kodifikaci spisovné češtiny. Psal ale farní kroniku!
Protože bádám po předcích právě v okolí Mlečic, nahlédla jsem do zdejší farní kroniky, co kdyby se psalo něco zajímavého o některém z nich. O nikom ani slovo. Ale zaujal mě a pobavil styl psaní zdejšího faráře. Zejména výběr skutečností, které se rozhodl do kroniky zapsat.

Aby nebyl zapomenut ani on, ani jím zapsané příběhy, dávám je sem k dobru. Třeba se náhodný kolemčtoucí také pobaví. 

historické ukotvení

!

"hlášky z fary"

včelstvo a stádo

veselý den pro zdejšího faráře
pokus bigamieNejsem si jistá, jestli nejdůležitější záznam v kronice je tento...

... nebo tento!

Zdroj: http://www.portafontium.eu/iipimage/30760320/soap-ro_00351_fara-mlecice-1836_0220?x=32&y=213&w=503&h=185

čtvrtek 1. prosince 2016

Archivní poezie

Slunce zas zapadlo za kopec,
tma klesla na ves Knapovec,
noc démony do krajiny vmetla
a lidé se utekli pod ochranu světla.
A doufají,
že svit obrazovek přehluší
kvílení běsů v ovzduší.

Kolobřeh 2022

Na přelomu srpna a září jsme byli u Baltského moře v polském Kolobřehu.  Bylo už chladno, ale jeden den přece jen holky nahodily plavky a šl...