pátek 7. listopadu 2014

-ov

Místotvorná přípono,
v tvých dvou hláskách
duní kov

Jsi jako dům u lesa,
jezero,
stín
a krov

Evokuješ ozvěny,
šelest,
dozvuky nevyřčených
slov

Žádné komentáře:

Okomentovat

+IHS+

Kristus vstal z mrtvých, vpravdě vstal z mrtvých! Beránek náš velikonoční obětován byl Kristus, aleluja; a proto slavme hody s p...