pátek 5. prosince 2014

Svatý Mikuláš

Na stránkách Arma Dei jsem našla pěkný text o středoevropských tradicích pojících se ke svátku svatého Mikuláše. Nechala jsem se inspirovat a našeho čokoládového dědu Mráze jsem drobet rekatolizovala. 

Věděli jste, že sv. Mikuláš, kromě toho, že pomáhal chudým a potřebným, odsoudil na Nikajském koncilu ariánský blud? (Ariáni tvrdili, že Ježíš Kristus není Bůh, ale stvořená bytost.)

Z knihy Pokladnice odpustkových modliteb