Den 3.

Poznámka: Na koleje napadaly listy ze stromů. Hmotný to důkaz drolení časoprostoru, když už jsem načla takovou vzletnou metaforu.
A andělé s podpatky? Prosím vás, co jiného chybí pražským střěchám, co jiného na ně patří? Kočky? Pravda.
Filosofické kočky chytají andělé s vlhkými vlasy a na střechách s nimi provádní genetické experimenty, chtějí vyšlechtit prototypickou kočku a od ní bude jen krůček od toho, aby destilovali čistý pojem.
  

Komentáře

Oblíbené příspěvky