Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal z mrtvých!

Ve skále narozen, Bůh živý,
do skály pochován. A divy,
jimž chtěl by svět, se nedějí.
Mrtev a pohřben jako jiní,
nic nezměnil, nic neučiní,
probouzeč lichých nadějí.

Až jitro nastalo, den třetí.
Tu městem ještě spícím letí
vichrná zvěst: je prázdný hrob!
Marně si pyšní hrůze brání,
procítají v nich znenadání
proroctví písem z dávných dob.

(Popelku nazaretskou od Václava Renče používám spolu s liturgickými texty k rozjímání během liturgického roku.)

Požehnané a radostné Velikonoce!

Komentáře

Oblíbené příspěvky