neděle 1. února 2015

Brzy snad přijde nějaký text...

... zatím jen insta(ntní)fotky2 komentáře:

+IHS+

Kristus vstal z mrtvých, vpravdě vstal z mrtvých! Beránek náš velikonoční obětován byl Kristus, aleluja; a proto slavme hody s p...